сайт на русском

 


   
Acasă  
   
   
Categoria B  
   
  .
Categoria A  
 
   
   
   
 

 

   
   
   
   
 
 
avtomotoclub@rambler.ru


 

 

Curriculumul de studii prin intermediul căreia se efectuează pregătirea auto categoria ”B” este elaborată în conformitate cu Curriculumul Conducători de vehicule cerințele moderne față de șofer, legislația națională și internațională fiind coordonată cu aceste organe.

Nr.
crt.

Denumirea modulului

 Categoria
„B ”

1

Bazele legislaţiei în traficul rutier

64

2

Conducerea autovehiculului. Comportament şi siguranță

40

3

Construcţia şi exploatarea autovehiculelor

20

4

Acordarea primului ajutor. Educaţia antidrog

20

5

Instruirea în conducerea autovehiculului

40

 

Total

184

Școala-auto se află în centrul orașului cu adresa: or.Cahul,str.B.P.Hașdeu 4  
Clasa pentru orele de teorie respectă cerințele stabilite prin Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 pentru securitatea conducerii rutiere, asigurând obținerea scopului final și anume formarea șoferilor de categoria ”A” și ”B”.
Școala-auto oferă elevilor literatura metodică din biblioteca acesteia.
De asemenea școala-auto prestează servicii sociale ca: sala de schimb, wc apă rece și caldă, internet, în perioada de iarna încăperea se încălzește.

Класс теоретической подготовки

 

Pentru procesul de formare, școala-auto dispune de: automobile și motociclete.
Studiere conducerii transportului rutier se efectuează pe un teren special pregătit pentru orele de practică și pe trasee rutiere stabilite și aprobate de Ministerul Afacerilor Interne.(anexa)
Terenul pentru orele de practică dispune de : conuri și steaguri pe suporturi portabile, semne rutiere, iluminare nocturnă, wc.

Terenul se află pe teritoriul orașului. Terenului i se potrivește traseul transportului public. (№5,№6) Аdresa: or.Cahul str.M.Viteazul 6. codcadastr: 17011210225
Schema teren special destinat activității de instruire. Categorii B
Схема площадки подготовки водителей категории В


La finele cursului de formare-auto, elevul trebuie să susțină examenul intern la teorie și practică.
Cei care au dat cu succes examenul intern primesc certificatul de absolvire a instituției de învățământ pentru susținerea ulterioară a examenului SÎT CCA pentru obținerea permisului de conducere.

 

 

 

 

Licența a fost emisă
Camera de Licențiere a RM Seria A MMII nr.049540
Perioada de valabilitate de la 04.08.2005 până la 03.08.202
0

web design Resitco N © 13.02.2020