сайт на русском

 


   
Acasă  
   
   
Categoria B  
   
  .
Categoria A  
 
   
   
   
 

 

   
   
   
   
 
 
avtomotoclub@rambler.ru


 

 


GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr1452 от 24.12.2007) http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=329313&lang=2

subcategoria AM - moped, şi anume vehicule cu două sau trei roţi, ce dezvoltă o viteză maximă ce nu depăşeşte 45km/h (cu excepţia celor ce dezvoltă o viteză mai mică sau egală cu 25 km/h), dotate cu motor cu ardere internă, cu capacitatea cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 4kW, în cazul unui motor electric. Puterea maximă a motorului unui moped cu trei roţi nu trebuie să depăşească 4kW în cazul altor motoare cu ardere internă;
subcategoria A1 - motociclu cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte11 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,1 kW/kg şi triciclu cu o putere care nu depăşeşte 15 kW;
subcategoria A2 - motociclu cu o putere care nu depăşeşte 35 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu provine dintr-un vehicul mai mare decît puterea sa dublă;
categoria A - motociclu cu sau fără ataş. Triciclu cu o putere care depăşeşte 15 kW;;


Curriculumul de studii prin intermediul căreia se efectuează pregătirea auto categoria ”A” este elaborată în conformitate cu Curriculumul Conducători de vehicule cerințele moderne față de șofer, legislația națională și internațională fiind coordonată cu aceste organe

Nr.
crt.

Denumirea modulului

 Categoria
„A ”.„A2 ”.„A1 ”

1

Bazele legislaţiei în traficul rutier

64

2

Conducerea autovehiculului. Comportament şi siguranță

40

3

Construcţia şi exploatarea autovehiculelor

12

4

Acordarea primului ajutor. Educaţia antidrog

20

5

Instruirea în conducerea autovehiculului

16

 

Total

152

Școala-auto se află în centrul orașului cu adresa: or.Cahul,str.B.P.Hașdeu 4  
Clasa pentru orele de teorie respectă cerințele stabilite prin Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 pentru securitatea conducerii rutiere, asigurând obținerea scopului final și anume formarea șoferilor de categoria ”A” și ”B”.
Școala-auto oferă elevilor literatura metodică din biblioteca acesteia.
De asemenea școala-auto prestează servicii sociale ca: sala de schimb, wc apă rece și caldă, internet, în perioada de iarna încăperea se încălzește.

Pentru procesul de formare, școala-auto dispune de: automobile și motociclete.
Studiere conducerii transportului rutier se efectuează pe un teren special pregătit pentru orele de practică și pe trasee rutiere stabilite și aprobate de Ministerul Afacerilor Interne.(anexa)
Terenul pentru orele de practică dispune de : conuri și steaguri pe suporturi portabile, semne rutiere, iluminare nocturnă, wc. codcadastr: 17011210225

Terenul se află pe teritoriul orașului. Terenului i se potrivește traseul transportului public. (№5,№6) Аdresa: or.Cahul str.M.Viteazul 6.

Scoala de soferi pentru învățare dispune de motociclete,
Marca _MMBЗ 3100 MINSK_125cm3
Marca _IJ 56_350cm3
Marca _KAWASAKI GPZ500S_500cm3
Marca _YAMAHA FAZER_600cm3


Terenul preconizat pentru orele de practică al școlii-auto este unica din sudul Moldovei, unde e posibil să mergi cu motocicleta la o viteza mare și să mergi cu schimb de viteză 3-4.

Schema teren special destinat activității de instruire. Categorii A


La finele cursului de formare-auto, elevul trebuie să susțină examenul intern la teorie și practică.
Cei care au dat cu succes examenul intern primesc certificatul de absolvire a instituției de învățământ pentru susținerea ulterioară a examenului SÎT CCA pentru obținerea permisului de conducere.

 

Licența a fost emisă
Camera de Licențiere a RM Seria A MMII nr.049540
Perioada de valabilitate de la 04.08.2005 până la 03.08.202
0

web design Resitco N © 13.02.2020